Vill Preem verkligen leda vägen mot ett hållbart samhälle?

Se till att använda transporter med tåg istället för lastbil.

ANNONS

Preem i Lysekil ansöker om att öka användningen av tjockolja från 11,4 till 13,9 miljoner ton för att göra svavelfritt fordonsbränsle. Företaget vill också använda förnybara råvaror som raps eller tallskog för att producera förnybart drivmedel.

Enligt hemsidan: ”Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle.”

Företagets klimatpåverkan sker genom raffineringen av oljeprodukter till fossila och förnybara bränslen men transporter av råvaror och färdiga produkter ger också upphov till koldioxidutsläpp. Idag finns 80 tankstationer med förnybara drivmedel och år 2030 skall produktionen öka till 5 miljoner ton. Forskningsprojekt om alternativa råvaror pågår och i morgon kan kanske sågspån, halm, lignin, alger, sopor, vegetabiliska oljor och restprodukter från lantbruket utnyttjas för framställning av drivmedel. Det är råvaror som inte går att frakta sjövägen och därför förväntar vi oss ett ökat antal vägtransporter med alternativa råvaror till raffinaderiet. En karavan av tankbilar kommer att behövas för att köra ut förnybara drivmedel till tankstationer runt om i landet.

ANNONS

Enligt Bohusläningen den 20 januari har de moderata riksdagskvinnorna Elisabeth Svantesson och Louise Meijer besökt Lysekil och Preems raffinaderi. Politikerna är övertygade om att biodrivmedel och elektrifiering av bilar och lastbilar är avgörande för att rädda klimatet.

Har vd Petter Holland på Preem och moderaterna verkligen ambitionen att ställa om till ett hållbart samhälle? I så fall – låt oss använda den elektrifierade järnvägen som redan finns istället för Preems långväga vägtransporter. Företaget kan låta bygga ett industrispår fram till Häggvall där Lysekilsbanan går. Moderaterna har möjligheter att verka för att dessa vägtransporter överförs till järnväg. Ett industrispår skulle kosta knappt 300 miljoner, vilket är mindre än 2 procent av Preems tilltänkta investering på 15 miljarder.

Mats Fägerquist

ANNONS