Visualisering av vindkraftverk Skottfjället
Visualisering av vindkraftverk Skottfjället Bild: Arise

Vindkraft på Skottfjället - att ta ansvar för framtiden

Debattinlägg kring den vindkraftspark som planeras på Skottfjället i Munkedals kommun har i stort sett ensidigt kommit från de röster som motsätter sig projektet.

ANNONS

Det är rimligt inför beslut i kommunfullmäktige att även andra röster kommer till tals i debatten för att peka på de värden som skapas i och med en vindkraftsetablering och inte enbart det som kan uppfattas som negativt.

Munkedals kommun är idag en fattig kommun med södra Sveriges högsta kommunalskatt. Man är i stort behov av investeringar och kapital utifrån för att vända utvecklingen och möjliggöra en sänkning av skatten och mer resurser till skola och omsorg med mera.

Kommer inte de investeringarna så riskerar Munkedal att fortsätta sin ekonomiska utförslöpa och bli en allt mindre intressant kommun för nya näringsetableringar, arbetstillfällen och som bostadsort.

ANNONS

En vindkraftsetablering av den här storleken skapar arbetstillfällen lokalt i samband med uppförandet av parken och därefter arbete kring underhåll och service men även via arrendeavgifter vilka i stor omfattning kommer att återinvesteras i skogs- och jordbruksverksamhet i kommunen.

Skall kommunens nya kommunalråd kunna förverkliga sitt löfte om en sänkning av kommunalskatten är det därför av största vikt att man är positiv till investeringar och företagande.

Motståndare till vindkraftsetableringen beskriver det som att man förstör naturmiljöer och strövområden för boende i området. Detta argument är något svårt att förstå då området kännetecknas av att det är en svår terräng och ligger otillgängligt. Det finns med andra ord många betydligt mer lämpliga områden i trakten att ströva i.

En annan och mycket viktig aspekt för kommunpolitikerna i Munkedal att väga in i sitt beslut är att ta ansvar.

Ta ansvar för att vi som land når de uppsatta målen kring förnybar och ren energi. Når vi inte dessa mål så har vi betydligt större problem på sikt än att vi ser några vindkraftverk sticka upp vid horisonten.

Munkedal har nu alla möjligheter att vara en kommun som ses som ett föredöme i omställningen till ett mer hållbart samhälle om man säger ja till etableringen av vindkraft på Skottfjället. Sänd därför rätt budskap till kommuninnevånarna i Munkedal och säg ja till ny ren energi och en bättre framtid både ekonomiskt och miljömässigt.

ANNONS

En engagerad före detta Dinglebo