Ungefärlig placering (grått fält) av vindkraftsparken på Skottfjället.

ANNONS