Debattören tycker att ingreppen i naturen är alltför stora när vindkraftverk byggs.

ANNONS