En av de branscher som har det särskilt tufft är besöksnäringen, uttrycker debattörer.

ANNONS