Joe Biden vänder blad. Lärdomar från Afghanistan ger ett mer isolationistiskt USA, utan lust att agera världspolis.

Linnea Hylén:

ANNONS