Många barn mår dåligt och söker hjälp.

Karl af Geijerstam: