STOCKHOLM  20151113Sjuksköterska mäter blodtryck.Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090

Allting är inte bra som är gratis i Västra Götaland

Gratis sjuksköterskebesök är ett missriktat och felaktigt beslut.