Karl af Geijerstam: Anställda i äldreomsorgen måste kunna förstå varandra

Uddevalla kommun har utbildat så kallade språkombud för att förbättra personalens kompetens svenska. Det behövs flera insatser för att höja kvaliteten i äldreomsorgen visar IVO:s kritik.