Karin Pihl
Karin Pihl

Asylpolitiken kräver effektiva avvisningar

Karin Pihl: Höj bidrag för de som får avslag på asylansökan.

ANNONS
|

Det är inte konstigt att många som asylinvandrat till Sverige blir besvikna. Boenden med låg standard, handläggningstider på över ett år och höga trösklar på arbetsmarknaden torde leda till att många funderar på att återvända. Ett asylsystem som bygger på att personerna söker om uppehållstillstånd på plats måste också kunna hantera avvisningar på ett effektivt sätt. I dag kan människor som fått avslag, eller som frivilligt vill återvända, få bidrag från staten.

Därför bör bidragen till dem som väljer att resa tillbaka till hemlandet höjas. I alla fall för de som redan befinner sig i Sverige – för att inte skapa märkliga drivkrafter till att söka asyl. Det skulle underlätta för återvändarna, och samtidigt avlasta det svenska mottagningssystemet som efter 2015 års flyktingvåg fortfarande är kraftigt ansträngt.

ANNONS

Dagens Samhälles krönikör Peter Santesson har räknat ut att kostnaden för varje enskild asylsökande under 2016 uppgår till cirka 320000 kronor (7/3). Givet det stora antal människor som är inskrivna i systemet – över 100000 personer – är den sammanlagda asylmottagningen mycket dyr.

En vuxen som väljer att resa hem kan som mest få 30000 kronor. Motsvarande siffra för en familj är 75 000. Nationalekonomen Tino Sanandaji argumenterar i sin bok ”Massutmaning” för att tiodubbla hemresebidraget. Den enskilda utbetalningen blir mycket pengar per familj. Men om man jämför det med kostnaden för initial mottagning kombinerat med långsiktiga utgifter lär en tiodubbling ändå vara ekonomiskt lönsamt.

Generösa återvandringsbidrag skapar dessutom incitament för personer som har fått avslag. Det måste vara självklart att de som inte beviljats uppehållstillstånd ska resa hem. Här har den svenska politiken varit inkonsekvent – människor utan rätt att uppehålla sig i landet har tidigare, och har i viss mån fortfarande, rätt till offentlig välfärd. Det hotar asylsystemets legitimitet.

Men att med hjälp av tvång och polis avvisa folk är även det dyrt, och dessutom osympatiskt.

Det finns en föreställning att alla som söker asyl i Sverige kommer från totalt outvecklade länder. Det stämmer inte. Alla som kommer till Sverige är inte heller krigsflyktingar. Återvändarbidrag blir som ett slags bistånd för människor att bygga upp sina liv i hemländerna.

ANNONS

ANNONS