Karl af Geijerstam: Att behålla Lysekilsbanan som industrispår är en dålig idé

Trafikverket kommer att dröja ytterligare ett år med att komma till beslut om Lysekilsbanan. Under tiden ligger södra hamnområdet för fäfot utan att komma till användning. Det är inte bra för Lysekil.