Klok. Cecilia Malmström, före detta EU-kommissionär i 10 år, före detta Europaparlamentariker och före detta EU-minister (L) är en av Sveriges mest erfarna EU-politiker.
Klok. Cecilia Malmström, före detta EU-kommissionär i 10 år, före detta Europaparlamentariker och före detta EU-minister (L) är en av Sveriges mest erfarna EU-politiker. Bild: Fredrik Persson/TT

Ola Tedin: Att stå utanför Euron kan visa sig bli extra kostsamt

I juni väljer Sverige 21 Europaparlamentariker som ska delta i den kommande omstöpningen av EU som utvidgningen österut medför.

ANNONS

I den mån EU-debatten i riksdagen den 15:e november handlade om Sveriges politiska ambitioner för unionen lyckades det inte riktigt tränga genom nyhetsbruset. Referaten i media kom mest att handla om hur statsministerns och oppositionsledarens ordkrig om terrororganisationen Hamas.

Samtidigt pågick EU-dagarna i Lund, ett samarrangemang av kommunen och EU-kommissionen som genomfördes för tredje året i rad. Där diskuterades frågor kring den framtida unionen och om hur Sverige ska passa in i den nya geopolitiska verkligheten bortom ett EU med 30+ medlemsländer.

Cecilia Malmström, EU-veteran som bland annat innehaft det blytunga uppdraget som EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor, konstaterade i sitt anförande att EU står inför geopolitiska och hållbarhetsrelaterade utmaningar som aldrig förr. Inte minst medför det en balansgång mellan frihandel och näringspolitik. Som exempel nämnde hon det stora beroendet av kinesiska jordartsmetaller och USA:s aggressiva bidragspolitik som hotar att locka den europeiska hållbarhetsindustrin att flytta över Atlanten.

ANNONS

Lars Danielsson, toppdiplomat i EU och nyss pensionerad efter en nästan 40 årig karriär konstaterade att små medlemsstater som Sverige kan förlora sin relevans när unionen växer. För det kan visa sig bli extra kostsamt att stå utanför den gemensamma valutan, särskilt om EU utvecklas i olika nivåer och där euroländerna hamnar i den absoluta kärnan.

Kan och vill Sverige avstå en kommissionär?

Ett utvidgat EU som omfattar Ukraina, Moldavien, Georgien och flera eller alla staterna på västra Balkan ställer nya krav och tvingar fram förändringar som kan bli smärtsamma. Fler beslut i unionen måste förmodligen fattas med kvalificerad majoritet – i takt med att unionen vuxit sig allt större framstår de nuvarande möjligheterna för medlemsstater att utnyttja sitt veto som allt mer oförenligt med en fungerande union.

Likaså med de mäktiga kommissionärerna. Redan vid utvidgningen 2004 talades det om att låta en del av posterna rotera bland de mindre länderna. Kan och vill Sverige avstå en kommissionär? Eller dela med Danmark?

Den 9 juni nästa år väljer svenskarna 21 representanter till Europaparlamentet. Tillsammans med medlemsstaternas regeringar ska de skriva lagar för världens största inre marknad med nästan 500 miljoner invånare i en union som står inför en dramatisk utvidgning.

Frågorna som dryftats i Lund blir en bra utgångspunkt för väljarna att fråga sina favoritkandidater i Europavalet.

ANNONS

ANNONS