Segregerat. Miljöpartiet i Göteborg vill uppmuntra föräldrar att placera sina barn i andra delar av staden för att minska segregationen.
Segregerat. Miljöpartiet i Göteborg vill uppmuntra föräldrar att placera sina barn i andra delar av staden för att minska segregationen. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Malin Lernfelt: Barn är inte integrationsverktyg

Att lösa brister i skolan eller segregationen i samhället kan inte åläggas elever eller deras föräldrar. Miljöpartiet måste tänka om.

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Det är ett stort problem att det finns skolor i Sverige där få eller till och med inget barn har svenska som modersmål. Det är också allvarligt att många svenska städer är så segregerade att barn från olika sorters familjer inte möts och att många lever i en bubbla med människor som är likadana med ungefär samma bakgrund, utbildning och åsikter. Att möta personer som har ett annat perspektiv, andra erfarenheter eller en annan kultur än en själv är ofta utvecklande och lärorikt för både vuxna och barn.

Dock kan det aldrig vara enskilda elevers eller föräldrars ansvar att lösa segregationen eller bristen på kvalitet i skolan på bekostnad av den egna utbildningen. Barn är egna individer med egna behov och rättigheter. Inte verktyg för politikerna att använda som det passar. Något Miljöpartiet borde upplysas om.

ANNONS

LÄS MER:MP: Uppmuntra föräldrar att välja skola i utsatt område

I Göteborg vill kommunalrådet Karin Pleijel samla föräldrar i grupp för att få dem att fundera över hur de bidrar till segregationen och vad de kan göra åt det. Målet är att "aktivt stimulera dem att göra ett skolval tillsammans med andra föräldrar" och få svensktalande familjer från andra delar av staden att välja att placera sina barn i en skola i ett utsatt område. En sorts offentligt skammande där man gör det till en samvetsfråga att placera sitt barn i en annan skola än man tänkt sig för den goda sakens skull. Miljöpartiet ägnar sig här åt samma sorts tankefel som ligger bakom fenomen som kuddflickor – skötsamma elever som placeras som stötdämpare mellan mer oroliga och störande klasskamrater med konsekvensen att de får sin egen läromiljö förstörd. Eller elevlärare – när studiebegåvande barn hålls tillbaka och används som hjälplärare åt klasskamrater istället för att få stimulans och ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt.

Så får det aldrig vara. Varje enskilt barn har rätt att få vara i skolan för sin egen skull och ska inte belastas med annat än att sköta sina egna skoluppgifter. Att lösa samhällsproblem är politikernas uppgift. Att skapa lugn och ro i skolan och erbjuda adekvat hjälp till de elever som behöver extra stöd är skolledningens och lärarnas ansvar.

ANNONS

I de fall där det finns klasser eller skolor med få barn som har svenska som modersmål är det särskilt viktigt att se till att det finns extra resurser och framförallt att dessa används på rätt sätt. Små klasser, välutbildade lärare, beprövade metoder och ett nära samarbete med familjerna är grundläggande. Att placera nyanlända barn som aldrig gått i svensk skola i klasser där många barn redan kämpar med svenskan är dömt att misslyckas.

Likaså att – som många kommuner gör trots att allmännyttan har hyresrätter på många olika ställen – placera människor som löper hög risk för att hamna i utanförskap i redan segregerade miljöer. Långsiktigt är människors möten och möjligheter att integreras en fråga om hur vi bygger vårt samhälle. Integration skapas genom delaktighet och valfrihet. Vill Miljöpartiet skapa bättre förutsättningar för barn i utsatta områden är det viktigaste de kan göra att värna det fria skolvalet och främja tillväxt och lokalt näringsliv för att ge barnens föräldrar större möjligheter att få jobb och själva bestämma var de vill bo eller sätta sina barn i skolan.

ANNONS