Karl af Geijerstam: Bengtsforshus en uppvisning i okunnighet och bristande omdöme

Bengtsforshus styrelseordförande och styrelse uppvisade passivitet och brist på handlingskraft när kritik kom mot ledningens sätt att styra bolaget.