Berätta hur ni planerat för skattebetalarna!

Hur är det möjligt att så många kommunchefer och politiker inte förstår att öppenhet och dialog är själva grunden i en demokrati undrar chefredaktören.

ANNONS

Så är vi där igen. Bara ett par veckor efter avslöjandet att kommunala chefer i Uddevalla fått överblivet vaccin, trots att de inte tillhör någon prioriterad grupp, tvärtemot Folkhälsomyndigheternas rekommendationer, är det dags igen. Nu är det Tanums kommuns chefer som ansetts så viktiga att de fått går före i de fall det blivit över vaccin, efter en sekretessbelagd plan.

HR-chefen Agneta ­Andersson har åtminstone den goda smaken att inte försöka dölja att hon tackat ja, men uttrycker samtidigt att hon inte förstår nyhetsvärdet när vår reporter ringer upp. Jag misstänker att Agneta Andersson nu vet att nyhetsvärdet är enormt. Det konstiga är att hon och andra chefer inte förstod det långt tidigare, när det blivit ramaskri över exakt den här typen av listor och planer i ort efter ort i Sverige. Hur är det möjligt, som jag skrev den 20/2 i Bohusläningen, att de tänker "just jag kommer att undgå granskning"?

ANNONS

Och så det ytterst anmärkningsvärda - du jobbar i en skattefinansierad verksamhet men du tycker inte att skattebetalarna har rätt att få insyn i dessa prioriteringar i en så demokratisk viktig fråga. Listorna finns helt plötsligt inte längre (Uddevalla) eller är sekretessbelagda (Tanum). Kommundirektören i Uddevalla säger att han inte tänker kommentera saken i Bohusläningen mer. Kommunchefen i Tanum, Ulf Ericsson, som tagit beslutet att hålla planen hemlig för allmänheten, säger att ingen har med att göra om han vaccinerad eller ej och vill inte prata med Strömstads Tidnings reporter.

Men så enkelt är det inte när man jobbar i det offentliga. Då bör prioriteringar vara allmän handling för att kunna debatteras i god demokratisk ordning. Det är alla experter överens om. Ingen tycker att vaccindoser ska slängas. Men frågan är om de där listorna och planerna inte kunde varit bättre? Det får vi i nuläget inte veta, även om hemlighållandet är eller kommer att överklagas till kammarrätten på båda orterna. Enligt offentlighetsexperten Nils Funke är chanserna goda att vi får ut dokumenten - det är inte lagligt att mörka dessa, utan tvärtom oerhört centralt att vara öppen för att minimera maktmissbruk.

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap anser att planeringen är brott mot grundlagen som säger att offentliga förvaltningar i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. "Det är tre regler, och här bryter kommunen mot alla. De bryter mot kravet på likhet när en kommunal topptjänsteman får gå före och stå ovan lagen. De bryter mot saklighet, det finns inga sakliga skäl att de ska få gå före."

ANNONS

Frågan är hur politiker och tjänstemän kan ha missat att demokratins grund är öppenhet?