Två som har fel. EU-kommissionär Ylva Johansson och justitieminister Gunnar Strömmer (M) är överens – tyvärr.
Två som har fel. EU-kommissionär Ylva Johansson och justitieminister Gunnar Strömmer (M) är överens – tyvärr. Bild: Johannes Frandsen

Karl af Geijerstam: Beslutet om Chat control är en skam för Sverige

Europaparlamentet måste stoppa att alla medborgare i EU kommer att bli utsatta för en massövervakning som bara sker i världens värsta diktaturer. Rättigheten att överföra information i krypterad form måste värnas.

ANNONS
|

EU-kommissionär Ylva Johansson har länge försökt igenom ett paket med EU-lagstiftning mot sexuella övergrepp mot barn. Problemet med paketet är att det innehåller regler som i praktiken avskaffar rätten att skicka krypterade meddelanden mellan privatpersoner. Förslaget kallas Chat control och innebär om det blir verklighet att den privata integriteten avskaffas och att staten tar sig rätten att övervaka och läsa alla privata meddelanden utan undantag.

Johansson har misslyckats med att få igenom förslaget, men i slutet av förra veckan kom ett nytt förslag från det belgiska ordförandeskapet som den svenska regeringen olyckligtvis ställde sig bakom. I tisdags fick justitieutskottet ta ställning till regeringens ståndpunkt och utskottets majoritet sade ja till regeringen. På torsdag behandlas frågan i den så kallade ständiga representationen (COREPER) och om det finns en majoritet för förslaget bland medlemsländerna inleds nästa steg i lagstiftningsprocessen, en förhandling mellan kommissionen, medlemsländerna och parlamentet. Sverigedemokraterna och Centerpartiet reserverade sig klokt nog och ”menar att det fortfarande inbegriper en möjlighet att utfärda en spårningsorder på ett sätt som gör att krypterade tjänster tvingas till att bryta sin kryptering”.

ANNONS

Att regeringen nu går med på att Chat control blir verklighet är en skam för Sverige. Att kunna skicka krypterade meddelanden är nödvändigt för att kunna upprätthålla den personliga integriteten. Att kunna kommunicera med krypterad kommunikation är också helt nödvändigt för att dissidenter i diktaturer ska kunna kommunicera med varandra utan att staten kan avlyssna meddelanden.

Lagstiftningen ålägger i praktiken alla meddelandetjänster som till exempel Facebook Messenger, Signal, Telegram, Apples iMessage, Whatsapp med mera att installera bakdörrar i programmen så att meddelanden kan avläsas. Detta ska ske utan att man är misstänkt för brott. I kompromissförslaget har man skrivit att man kan i och för sig kunna skicka krypterad information, men bara om informationen är scannad på din telefon och dator i förväg. I praktiken innebär det ingen skillnad, du måste gå med på att bli övervakad för att kunna kommunicera.

En jämförelse med vanlig post är att EU skulle förbjuda förseglade kuvert. Alla meddelanden måste istället skickas på vykort så att alla som hanterar vykortet kan läsa det. Skulle du hitta på en kod och skriva meddelandet på vykortet med den koden, kommer brevbäraren inte att leverera det.

Den enorma informationsmängd som måste behandlas gör det omöjligt att scanna innehållet utan att använda någon form av artificiell intelligens (AI). Men det finns ingen teknik som kan göra en sådan övervakning utan att massor med oskyldigt material blir klassat som olagligt. Detta innebär en massövervakning av medborgarna som bara kan ske i världens hårdaste diktaturer.

ANNONS

Ylva Johanssons uppenbara tekniska inkompetens och oförmåga att inse vad förslaget innebär är häpnadsväckande. Detta har inga likheter med att polisen avlyssnar misstänkta brottslingar efter domstolsbeslut. Chat control innebär massövervakning av alla – utan brottsmisstanke.

För medierna innebär lagförslaget att vi inte kan garantera säker och krypterad kommunikation med uppgiftslämnare som gör att källskyddet garanteras. Vi kan inte vara säkra på att kommunikationen inte övervakas. För yttrandefriheten och demokratin är Chat control förödande. Tidningsutgivarna uttalade i vintras att om förslaget blir verklighet ”beträds ett sluttande plan där fler angelägna områden kan medföra ny lagstiftning med goda intentioner, men som allvarligt inskränker yttrandefriheten”.

Det är helt otroligt att demokratiska staters regeringar kan ställa sig bakom Chat control. Det är lika illa om det beror på monumental teknisk okunskap, en oförmåga att inse vad förslaget får för konsekvenser eller att man faktiskt tycker att detta ingrepp i vår demokrati och rätten till personlig integritet är värt det. Nu står hoppet till Europaparlamentet som återigen måste stoppa och säga helt nej till detta galna förslag.

LÄS MER:Att stoppa pedofiler ursäktar inte Chat control

ANNONS