Njut av bilturen - i din elbil.
Njut av bilturen - i din elbil. Bild: Roberto Nickson/Pexels

Bilskammen räddar inte planeten – det gör elbilen

Det är elektrifiering som är vägen framåt

ANNONS

Bilfria zoner. Flygskam. Uppmaningar om att ta lådcykel istället för bilen när det ska storhandlas. Våra transporter är i centrum när klimatfrågan diskuteras, och av goda skäl. I Sverige står transportsektorn för 43 procent av våra koldioxidutsläpp. Att regeringen därför har som mål att minska transportsektorns utsläpp med 70 procent jämfört med nivåerna 2010 kan verka positivt. Problemet är att de reformer som hittills genomförts bara lett till blygsamma utsläppsminskningar.

Faktum är att målet inte kommer att nås med den hittills beslutade politiken. Det visar Maria Bratt Börjesson på i en SNS-rapport som presenterades den 26/8. Rapporten pekar på att minskningen av utsläpp som skett främst beror på att användandet av biodrivmedel ökat, inte för att vi åker mindre bil.

ANNONS

Biltrafiken har inte minskat sen 2010, utan ökar, trots höga drivmedelsskatter. Skatt på bensin och diesel är visserligen ett väldigt effektivt sätt att minska utsläppen, men redan nu beskattas utsläpp från biltrafik högre än andra utsläpp. Det är tveksamt om ytterligare höjningar vore särskilt effektiva, dessutom riskerar det att slå hårt mot låginkomsttagare i glesbygden, som är beroende av bilen för sina transporter.

Åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken verkar inte heller rå på bilåkandet. Det är inte bilresor som byts ut mot buss- och tågresor. Istället utgörs ökningen av kollektivtrafikresor av cyklister som lämnar cykeln hemma eller fotgängare som ställer de fotriktiga skorna på hyllan i högre utsträckning, samt av helt nya resor som inte hade skett annars.

Framför allt är kollektivtrafiken inte en lösning som fungerar i hela landet. Sverige är glesbefolkat. I fjorton av nitton regioner har kollektivtrafiken minskat, ökningen av resandet drivs enbart av storstadsregionerna. Dessutom har det offentligas utgifter för kollektivtrafiken ökat snabbare än resandet med den.

Eftersom det för många bilresor saknas attraktiva alternativ, blir rapportens slutsats att den enda långsiktigt hållbara lösningen är att gå över till eldrivna bilar. Det kommer dock kräva stora investeringar i el-infrastrukturen längs våra vägar. Ska elbilen på riktigt bli ett alternativ även för långa resor, måste laddstolparna räcka till, även under hårt trafikerade högtider.

ANNONS

För tung trafik mellan storstäderna kan elektrifierade vägar vara effektivt – ett förslag som tidigare lyfts av Nyamko Sabuni (L) och nu utreds av Elektrifieringskommissionen.

På kort sikt kommer biodrivmedlen behövas för att få ner utsläppen. Det största problemet är att stor del av importerade biodrivmedel baseras på palmolja, som leder till avskogning utomlands. En ökad inhemsk produktion vore önskvärd, som efter att bilflottan drivs på el kan användas i flygplan, som är svårare att elektrifiera.

Takten för utsläppsminskningarna måste öka om vi ska kunna nå klimatmålen. Ambitiös klimatpolitik bör innebära att minska utsläppen så mycket som möjligt, för en så billig peng som möjligt. Det är elektrifiering som är vägen framåt, att skambelägga bilresandet kommer inte rädda planeten.