Bistra besked om Gullvivan

Karl af Geijerstam: Utredarna är tydliga, en utbyggnad kommer inte att fungera