Betongen behövs för att bygga samhället.

Lars Bäckström: