Brottsligheten frodas med osäkra identiteter

Hög tid att staten tar ansvar för en säker id-handling