Coronaskulden måste betalas av

Uppskjutna operationer innebär ett stort lidande för de patienter som drabbas