Coronaviruset kommer att förändra allas liv

Sofia Nerbrand: Det är hög tid att förbereda sig för en pandemi

ANNONS

Coronaviruset kommer att förändra allas liv under en period. Effekterna av pandemin har börjat skönjas, men det är just bara början. Att var och en förbereder sig mentalt och praktiskt för att det vi tar för givet i vardagen kan komma att rubbas är en god idé.

Coronaviruset är mycket smittsamt och dödligheten är inte försumbar. Infektionen är inte att jämföra med en vanlig säsongsinfluensa som statsepidemiolog Anders Tegnell har gjort gällande. Det är nämligen inte bara äldre och patienter med kroniska sjukdomar som dör, utan även friska medelålders personer.

Experter varnar för att två tredjedelar av världens befolkning kan smittas innan pandemin ebbar ut. Givet att 20 procent blir allvarligt sjuka och två procent dör – vilket är de siffror som flest forskare och myndigheter hittills använder – kommer 50 miljoner att dö av farsoten. I Sverige skulle drygt 6 miljoner smittas, 1,2 miljoner behöva sjukvård och drygt 100 000 avlida.

ANNONS

Beredskapen för denna anstormning finns knappast i svensk hälso- och sjukvård, konstaterade Sanna Rayman nyligen i en krönika i Dagens Samhälle (22/2). Enligt en lägesrapport från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ”var det sammanlagda antalet personlig skyddsutrustning bland Sveriges regioner tillräckligt för cirka 5 000 diagnosbesök och cirka 1 400 vårddygn” vid månadsskiftet januari-februari 2020. Det är på tok för litet.

Det är hög tid för regioner och andra aktörer som sköter viktiga samhällsfunktioner att förbereda sig för en pandemi. Men detsamma gäller privatpersoner. Få invånare i norditalienska Lombardiet anade så sent som i fredags att de under helgen skulle bli satta i tvångskarantän i sina hem av den italienska regeringen. Snabbt gapade hyllorna tomma i butiker i närliggande Milano efter att de som fortfarande kan gå ut hamstrar mat, ansiktsskydd och toalettpapper.

I Sydkorea, där det skett en snabb smittspridning under de senaste dygnen, meddelar presidenten att staten kan sätta in hårda restriktioner för att minska människors rörlighet. Vidare stängs gränser mellan länder nu i snabb takt. Österrike hindrade all tågtrafik från Italien under några timmar på söndagskvällen. Flera grannländer till det coronadrabbade Iran har stängt sina gränser helt.

Flödet av människor och varor har bromsats rejält i världen. Klädtillverkare i Vietnam, bilfabriker i Sydkorea och läkemedelsproducenter i Indien börjar få svårt att hålla sin verksamhet igång eftersom råmaterial och komponenter slutat komma från Kina. Fortsätter detta kommer det att råda brist på en lång rad varor framöver. Världsekonomin kan tvärnita och den politiska oron öka. Vardagen kommer inte att vara vad den varit.

ANNONS

Tilliten till politiska beslutsfattare och myndigheter tar skada om allmänheten inte får veta vad som händer och vilka åtgärder som vidtas. Det är också dags för staten att medge att den inte kommer att kunna skydda oss från allt ont som coronaviruset åsamkar.

Gemene man bör nu – utan panik – se till att ha mediciner, kontanter och tillräckligt med mat för åtminstone två veckor hemma. Samt tvätta händerna ofta.