Hemtjänstkostnaderna ökar på sommaren för flera kommuner i Bohuslän.
Hemtjänstkostnaderna ökar på sommaren för flera kommuner i Bohuslän. Bild: Wavebreakmedia

Karl af Geijerstam: Dags att turistkommuner får rimlig ersättning för hemtjänst

Många kommuner i Bohuslän har problem med att ge hemtjänst till sommargästerna. Ersättningssystemet måste ändras så att turistkommunerna får betalt för den faktiska kostnaden.

ANNONS
|

Somrarna är en jobbig tid för hemtjänsten i Bohuslän. Många äldre som har hemtjänst vill åka till sina fritidsboenden och tillbringa sommaren där. Landets turistkommuner, inte minst i Bohuslän, har länge klagat över att det blir mycket svårt och dyrt att utföra den extra hemtjänst som behövs. Det blir fler som behöver hemtjänst, samtidigt som den ordinarie personalen vill ha semester. I början av pandemin år 2020 blev situationen extra svår och några kommuner, exempelvis Sotenäs, vägrade ge hemtjänst till sommargäster.

Johan Hultberg
Johan Hultberg Bild: Hanna Johansen

Turistkommunernas svåra läge har uppmärksammats av riksdagsledamoten Johan Hultberg (M), som har tagit upp frågan flera gånger i riksdagens kammare. Det finns ett system där hemkommunerna ska ersätta vistelsekommunerna för kostnaderna. Men ersättningen utgår från hemkommunernas kostnader. Här finns ett stort problem som påpekades av Johan Hultberg i en interpellationsdebatt med dåvarande civilminister Ida Karkiainen (S) i riksdagen i februari 2022. Vistelsekommunerna har oftast faktiska kostnader som är mycket större än hemkommunens.

ANNONS

Birgitta Nilsson (M), ordförande för omsorgsnämnden i Tanums kommun, berättar för Bohusläningen att vissa hemkommuner bara betalar 22 kronor per måltid som hemtjänsten delar ut. Den faktiska kostnaden ligger på 217 kronor, bland annat på grund av att Tanum är en stor och glest befolkad kommun. Tanum förlorar alltså 195 kronor per måltid, som egentligen är en annan kommuns ansvar.

Kustkommunerna drabbas både av svårigheterna att behöva rekrytera mer tillfällig personal under sommaren och att kommunerna inte får tillräcklig ersättning för insatserna. Omvänt gynnas då hemkommunerna genom minskade utgifter och minskat behov av personal under sommaren. Detta är en orimlig situation.

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M). Bild: Christine Olsson/TT

Nu har äntligen något hänt i frågan. Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje har gett Socialdepartementet i uppdrag att utreda hur mycket hemtjänst som utförs av andra kommuner. Utredningen ska också svara på hur kommunerna uppfattar att systemet fungerar i praktiken. Det finns inga direktiv om att utredningen ska komma med några förslag på förändringar, men regeringen är tydlig med att utredningen startas på grund av vistelsekommunernas klagomål. Anna Tenje säger i ett pressmeddelande att ”belysa situationen ordentligt kan bli ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet”.

Ingen vill att äldre med behov av hemtjänst ska bli fångar i den egna kommunen. Att kunna åka till sitt fritidshus under sommarmånaderna är viktigt. Därför är rätten till hemtjänst i grunden en god sak. Men om ersättningssystemet och nivåerna innebär att turistkommunerna drabbas så negativt måste något göras. En grundläggande princip vore att hemkommunerna ersatte vistelsekommunerna för de faktiska kostnaderna.

ANNONS

Detta är ju en sak som regering och riksdag relativt enkelt kan besluta om för att underlätta för kommuner som kraftigt ökar sin befolkning under sommaren. Sedan har ju turistkommunerna många andra extra utgifter för vatten- och avlopp, vägar, sophämtning med mera som måste dimensioneras för att en kommun kan växa med flera tusen personer under sommaren. De ska inte behöva bära ytterligare en börda som andra kommuner borde ta ett ansvar för.

Läs resultat av en enkät från SKR till turistkommunerna här.

LÄS MER:Vistelsekommuner får för lite ersättning för hemtjänst

LÄS MER:Regeringen sätter turistkommunerna i en rävsax

LÄS MER:Sotenäs håller fast vid sin linje – fortsätter neka hemtjänst

ANNONS