Därför är det bra att Preemraff bygger ut

Karl af Geijerstam: Bakom beslutet ligger krav som förbättrar den globala miljön