Vaccinpass skyddar de som inte är vaccinerade.

Karl af Geijerstam: