Karl af Geijerstam: Därför är det rätt att bygga nytt och stort i Munkedal

Placeringen av en ny skola i Munkedal borde inte spela så stor roll. Det viktiga är att den byggs.