Därför är det rätt att du betalar för vägarna du använder

Vägavgifter är ett betydligt mer träffsäkert alternativ till att prissätta negativa effekter än de ständiga höjningarna av bensinskatten.

ANNONS

Liberalerna öppnar för att införa motorvägsavgifter på svenska vägar. Det framgår av en klimatpolitisk rapport som partistyrelsen skrivit inför partiets landsmöte.

Ska det ses som ännu en attack och prishöjning på bilåkande, och därmed på levnadsvillkoren för de som bor på landsbygden? Nej, så enkelt är det inte. Det Liberalerna föreslår är motorvägsavgifter på platser där det finns “särskilt goda kollektivtrafikalternativ” – det vill säga i och kring större städer. Intäkterna är tänkta att användas för att snabba på utbyggnaden av laddinfrastruktur och andra klimatsmarta transporter.

I grunden är tanken om vägavgifter – eller trängselskatter – god, eftersom den innebär att en större del av de negativa effekter som uppstår av biltrafiken betalas av de som står för åkandet. Motorvägar kostar mycket pengar att bygga, vilket förstås kan vara motiverat när det gäller att binda samman olika landsändar. Men det är inte självklart att de helt och hållet ska bekostas av skattebetalarkollektivet på platser där det finns goda möjligheter att nyttja kollektivtrafiken.

ANNONS

Vägavgifter är ett betydligt mer träffsäkert alternativ till att prissätta negativa effekter än de ständiga höjningarna av bensinskatten. Som Timbros chefsekonom Jacob Lundberg skriver i en rapport från tidigare i år beror samhällskostnaderna som uppstår av bilåkande i stor utsträckning på var och hur långt man kör. Den som kör i rusningstrafik på högt trafikerade vägar i en storstad, och som därmed också orsakar buller och lokala luftföroreningar, genererar betydligt högre kostnader än någon som kör till jobbet på en tom landsväg i glesbygd. När bensinskatten höjs drabbar det i oproportionerlig utsträckning den senare.

Det är visserligen tveksamt om vägavgifterna kommer att snabba på omställningen av fordonsflottan, som Liberalerna är inne på. Få kommer nog att överväga att köpa en utsläppsfri bil på grund av motorvägsavgifter, och utbyggnaden av exempelvis laddinfrastruktur måste ändå fortgå. Men förslaget skulle ändå kunna ha positiva klimat- och framför allt miljöeffekter, och det utan att slå mot det bilåkande som många på landsbygden är beroende av. Det får sägas vara god, liberal miljöpolitik.