Vänner. Familj och vänner betyder mycket för dagens unga.
Vänner. Familj och vänner betyder mycket för dagens unga. Bild: Henrik Holmberg / TT

Katarina Erlingson: Därför är det sunt av unga att vända sig inåt

De unga vänder sig inåt till familjen och vännerna när samhällsutvecklingen är på väg åt fel håll.

ANNONS

Skeptiska mot politik och till och med mot demokratin. Vad 15000 unga mellan 15 och 24 tycker och tänker har nu presenterats av Ungdomsbarometern i deras Generationsrapporten 2024. Mer än hälften av de unga tror inte att politikerna kan lösa problemen som finns i Sverige. Oroväckande är att andelen killar som helt eller delvis tar avstånd från att demokrati alltid är bäst har ökat, från 12 procent 2021 till 19 procent i slutet av 2023. Även bland tjejerna har andelen ökat, men inte lika mycket.

Siffrorna borde oroa de politiska partierna och vuxna som är samhällsintresserade, samtidigt som de inte är så konstiga om man tänker efter. Det är kanske till och med sunt att ungdomar vänder sig ifrån politiken när den ser ut som den gör. Oro och krig i världen och larmrapporter om klimatförändringar. Inom Sverige är det polarisering, smutskastning, partier som säljer sig billigt för att få igenom något som de unga tycker är oväsentligt. Otydliga kompromisser i bästa fall och i sämsta majoriteter som kör över resten även i frågor som är viktiga på lång sikt.

ANNONS

De politiska ungdomsförbunden lyckas inte heller locka nya medlemmar. Inte så konstigt när många av dagens unga tycker att politik är töntigt. Allt färre unga vill identifiera sig som antirasist, feminist eller miljövän. Andelen unga som identifierar sig som antirasist har närmast halverats sedan mätningen 2019. Och inte ens tjejerna verkar tycka det är viktigt att vara feminist, andelen har sjunkit från 64 procent till 46 procent på bara två år.

De unga vänder sig istället inåt, mot familj och vänner, för att klara av livet i en orolig värld. Kompisar har alltid varit viktiga för tonåringar och unga vuxna och är så fortfarande. Liksom familjen, där andelen unga som är “väldigt nära” sina föräldrar har ökat från 37 till 43 procent sedan 2011. Det beror förstås inte bara på den oroliga situationen i världen utan också på att föräldrarna till dagens unga människor är andra sorters föräldrar än vad tidigare generationer har varit. Föräldrar som umgås så mycket med sina barn att förtroendet dem emellan blir stort.

Generation Z, som gruppen kallas, oroar sig även över ekonomi och därför prioriterar de att tjäna pengar. Man köper hellre billigt än hållbart. Generation Greta, som i Greta Tunberg, verkar ha minskat sin andel kraftigt om man ska utgå ifrån denna materialistiska trend hos dagens unga.

ANNONS

Många vuxna kommer att klaga över att dagens unga är politiskt ointresserade och pengagalna. Det är lätt att glömma att dagens unga, precis som alla andra, är en produkt av sin tid.

De politiska partierna i Sverige behöver ta till sig vad Generationsrapporten egentligen säger och rannsaka sig själva. Det är inte de unga som ska klandras, det är politiken och samhällets beslutsfattare. Det är trots allt ett sundhetstecken att de unga ser att samhällsutvecklingen går helt eller delvis i fel riktning. 68 procent svarar så i undersökningen. Nedbrutet på könen visar tjejerna en större insikt, då mer än tre fjärdedelar av dessa anser att samhällsutvecklingen går åt fel håll, mot bara 60 procent av killarna. Ytterligare ett bevis på det som andra undersökningar också visar, att gapet mellan könen blir allt större. Ett samhällsproblem som kan ge oanade konsekvenser i framtiden om inte mer görs för att jämna ut skillnaderna.

LÄS MER:Unga ser allt dystrare på framtiden

LÄS MER:Sitt inte still när ungas tro på demokrati sjunker

ANNONS