Därför är jag tveksam till Preems argument

Stefan Edman: Utbyggnaden rimmar uselt med Sveriges klimatmål

ANNONS

Nu är den äntligen finansierad, Northvolts batterifabrik i Skellefteå, kostnad 15 miljarder! Det innebär att den Europatillverkade elbilsflottan – som nu växer dramatiskt – från 2021 kan förses med batterier som görs med helt förnybar energi. Och utan att Volkswagen och andra bilföretag behöver vara beroende av kommunistregimen i Kina, landet där det mesta av batterierna idag produceras. En seger för klimatarbetet, eftersom bilismen de kommande årtiondena alltmer måste elektrifieras, ifall Parisavtalet om max 1,5 graders medeltemperaturökning ska kunna nås.

Jag läser denna goda nyhet nu på torsdag morgon. Och tänker på oljebolaget Preem som också sedan många år aktivt arbetar på att göra bilismen mera klimatvänlig. Till exempel med förnybara talloljedieseln Evolution som blivit en succé. Med HVO, en liknande biodiesel. Och med sin planering av en helt förnybar bränslefabrik i Göteborg. Preems raffinaderi i Lysekil blandar ju också sedan många år in etanol i bensinen och biodieslar i fossil diesel. En åtgärd som ytterst beslutats av riksdagen för många år sedan och som bidragit till att minska vägtrafikens utsläpp av koldioxid med 16-17 procent sedan 1990 (trots att antalet bilar vuxit kraftigt sedan dess!).

ANNONS

Ända sedan jag som statlig utredare av ”Bilen biffen bostaden. Hållbar konsumtion” för snart femton år sedan hade kontakt med Preems ledning har jag imponerats av företagets ambitioner att utveckla renare bränslen. Deras råvara är ju fortfarande till största delen fossil olja.

När Preem nu hoppas få besked att starta sin nya miljardinvestering för att ta bort svavlet ur smutsig bunkerolja tolkar jag det välvilligt som en fortsättning på deras affärsidé: Att göra det bästa av den fossila verklighet vi tvingas leva med ännu några årtionden. Och samtidigt göra helt förnybara dieslar, till exempel ur svensk skog (talloljedieseln). Jag kan på ett sätt förstå deras argument: Om inte vi på Preem, med ett av världens mest avancerade raffinaderier, tar hand om denna olja så gör andra det, med betydligt sämre nettoeffekter på klimat och miljö. Och klimatutsläppen känner inga gränser. Ändå är jag synnerligen tveksam, utvecklingen måste ju nu snabbt röra sig bort från det fossila!

Preem fick tillstånd från Mark- och miljödomstolen i november i fjol, men beslutet överklagades. I sin planerade nya anläggning kommer de att fördubbla sina klimatutsläpp från 1,7 till 3,4 miljoner ton, vilket utgör 17 procent av de samlade utsläppen från svensk industri idag. Det rimmar uselt med Sveriges klimatmål där varje tons minskning är viktig för att göra Sverige klimatneutralt år 2045. Preems försvar är att bränslena de nu söker om att få göra minskar utsläppen med 800 000 ton när de används. Ärendet visar hur bristfällig den nya svenska klimatlagen är.

ANNONS