Därför behöver Hisingen mer energi

Om investeringar inte kan göras på grund av brist på elektricitet får det katastrofala effekter för hela Västsverige.

ANNONS

Ytterligare en påminnelse om det allvarliga tillståndet i Sveriges elnät kom i måndags. Göteborg Energis VD, Alf Engqvist, träffade näringsminister Ibrahim Baylan och lanserade ett nytt förslag. Göteborg Energi föreslår att en ny 400kV-ledning dras från Ingelkärr i närheten av Älvängen, över Göta Älv till Hisingen.

– Stamnätsägaren Svenska Kraftnäts bedömning är att kapacitetsläget i väst är gult/grönt. Vi delar inte den bedömningen. Vår bedömning är att det är rött, säger Alf Engqvist.

Förslaget innebär att elnätskapaciteten i regionen fördubblas och att nödvändiga investeringar kan bli verklighet i Västsverige. Om de inte kan det, ja då hamnar investeringar och jobb utomlands.

ANNONS

Varför behövs mer elektricitet till Hisingen? Jo, där finns bland andra Volvo AB, Volvo Cars, Göteborgs hamn och Preem. Det är Västveriges industriella tillväxtmotor och alla dessa företag står inför stora investeringar och projekt som alla har ett gemensamt: elektrifiering.

– Vi vill inte hamna i ett läge där nödvändiga satsningar inte kan genomföras på grund av kapacitetsbrist vilket vi har sett i andra regioner, säger Alf Engqvist.

Det är ingen överdrift att säga att detta är en viktig framtidsfråga för hela Västsverige. Volvos och de andra företagens kommande investeringar är helt nödvändiga för hela regionens framtid. Billigt är det inte. Tre miljarder kronor beräknas den 18 kilometer långa ledningen kosta, vilket motsvarar fem procent av Svenska Kraftnäts föreslagna investeringar för perioden 2020-2029.

Det är inte marginella kostnader, men inte heller ett projekt som är orealistiskt. Vinsterna är stora. Om kapaciteten säkras för hamnen och dessa stora företag så säkras också arbetstillfällen för lång tid framöver. Preem vill utöka produktionen av vätgas vilket kommer att kräva stora mängder el.

Västra Götalandsregionen uttalade omedelbart stöd för Göteborgs Energis planer. Regionrådet Kristina Jonäng (C) krävde en ”snabb och omfattande utbyggnad av både nätkapacitet och förnybar elproduktion”.

Oavsett vilket favoritslag av elproduktionsteknik man har, torde Göteborgs Energis förslag vinna anhängare i de flesta olika energipolitiska läger. Hisingen är Västsveriges industriella hjärta och flera av företagen är världsledande inom sina områden. Svenska Kraftnät borde ta förslaget under seriöst övervägande. Får Hisingen mer energi – då får också hela Västsverige det.

ANNONS