Under attack. Släckningsarbete efter en artilleriattack i Donetsk i östra Ukraina.

Alex Voronov:

ANNONS