Därför blir selfien viktigare än torgmötet

Karl af Geijerstam: Partierna når fler - men sakpolitiken kommer i bakgrunden.