Därför bör Hemsö-affärerna utvärderas

Nyttan för medborgarna och skattebetalarna måste stå i fokus.