Framsynt. Redan 2002 föreslog Lars Leijonborg, då partiledare för Folkpartiet, ett språktest för medborgarskap och anklagades för att fiska i grumliga vatten.
Framsynt. Redan 2002 föreslog Lars Leijonborg, då partiledare för Folkpartiet, ett språktest för medborgarskap och anklagades för att fiska i grumliga vatten. Bild: Henrik Montgomery

Mimmie Björnsdotter Grönkvist: Därför hade Leijonborg rätt om medborgarskapet

Regeringen tillsätter en utredning med syfte att uppvärdera medborgarskapet, med hjälp av bland annat krav på kunskaper om det svenska samhället. Det är välkommet.

ANNONS
|

Vad krävs för att bli svensk medborgare? Inte så mycket, är svaret idag. För den med permanent uppehållstillstånd som lever ett skötsamt liv är det egentligen bara att vänta på att åren ska gå, för det främsta kravet att uppfylla är att ha bott i Sverige tillräckligt länge. Välkommen hit, vänta ett halvt decennium – och rulla tummarna under tiden.

Att höja medborgarskapets status genom att införa någon form av medborgarskapstest har diskuterats länge. Folkpartiet (numera Liberalerna) gick ut och ville se ett språktest redan 2002, vilket ledde till anklagelser om att partiledaren Lars Leijonborg fiskade i grumliga vatten. Men att införa någon form av språktest var en av punkterna i Januariavtalet, och nu tillsätter den sittande regeringen en utredning för att skärpa kraven för att förvärva svenskt medborgarskap. Numera är frågan inte särskilt kontroversiell, som med stora delar av den integrationspolitik Folkpartiet la fram tidigt 00-tal, och stöd för språkkrav finns brett i riksdagen.

ANNONS

Utredningen ska ta ställning till vilka kunskaper om svenska samhället och svensk kultur som ska krävas för att förvärva medborgarskap. Att införa tydligare villkor är att bry sig, och mer motiverande än att – som idag – lämna den som kommer hit att vänta. Tydliga krav att leva upp till kan verka motiverande, och bli en morot för att få invandrare att lära sig snabbare. Tidens gång är svår att påverka, den egna prestationen däremot går att styra.

Därför är det synd att regeringen även vill ställa krav på längre hemvist i Sverige än vad som är fallet idag. En vits med att införa ett test hade kunnat vara att vistelsetiden skulle spela mindre roll, till förmån för att premiera anknytning till och kunskap om det svenska samhället. Redan idag är kravet på vistelse omkring fem år.

Utöver det ska utredningen föreslå krav på egenförsörjning och hederligt levnadssätt, vilket såklart är rimliga krav att ställa.

Ett test ger tydliga indikationer på vad som förväntas

De som kan komma i fråga för att göra testet blir dock färre, på grund av omläggningen av migrationspolitiken som regeringen genomfört. Permanenta uppehållstillstånd är en förutsättning för att gå vidare och ansöka om medborgarskap, men delas ut till allt färre. Sverige tar emot allt färre asylsökande, men till Dagens Nyheter (8/9) sa migrationsminister Maria Malmer Stenergard nyligen att vi "ligger fortfarande för högt." Att Sverige lägger om till en sund integrationspolitik är dock välkommet, och kommer tjäna oss väl om vi i framtiden väljer att öka mottagandet igen.

ANNONS

LÄS MER:Skärpta krav för medborgarskap utreds

LÄS MER:Gängkriminellas medborgarskap ska kartläggas

Ett test ger tydliga indikationer på vad som förväntas, och möjlighet att aktivt sträva efter att nå dit. Det är inte bara gynnsamt för integrationen på samhällsnivå, utan kan vara hjälpsamt för individer som kommer hit. Att vara medborgare är ett privilegium, inte en rättighet, och kommer i vårt demokratiska land med rätten att rösta i svenska val. Många andra länder har liknande test för medborgarskap, och det är hög tid för Sverige att följa efter.

ANNONS