Krister Samuelsson, författare från Lysekil.
Krister Samuelsson, författare från Lysekil.

Därför har Krister Samuelsson rätt om politikerarvodena

En kommun leds inte bättre av glada amatörer.