Metalljakt pågår. Sverige och Europa behöver fler gruvor.
Metalljakt pågår. Sverige och Europa behöver fler gruvor. Bild: Pi Frisk / SvD / TT

Karl af Geijerstam: Därför kan det bli en gruva i Väne-Ryr

Europa behöver bli mer självförsörjande på strategiska mineraler och metaller. Därför är det positivt att ett gruvbolag letar efter litium norr om Väne-Ryr.

ANNONS
|

Företaget Kuniko har skickat in en ansökan till Bergsstaten om ett undersökningstillstånd för ett område norr om Väne-Ryr, mellan Uddevalla och Vänersborg. Kuniko vill undersöka om det finns tillräckligt mycket litium, tantal och cesium i berggrunden för att eventuellt kunna starta gruvdrift.

Handläggare Pål Castell på Vänersborgs kommun berättar att området idag pekas ut som ostört i översiktsplanen. Om det eventuellt blir en gruva kommer området att bli allt annat än ostört. Det är dock mycket långt mellan undersökning och gruvdrift. Att få tillstånd för göra undersökningar är relativt enkelt. Men det är en alldeles för lång och svår process att starta nya gruvor, något som vi kommer att behöva fler av.

ANNONS

Kuniko letar efter metaller på flera platser i Norge. Affärsidén är att leverera metaller till den växande batteritillverkningsindustrin i Norge och Sverige. Det är utmärkt. Europa är alltför beroende av metaller från Kina, inte minst de så kallade sällsynta jordartsmetallerna. Att svenska bilar går från att drivas med fossilbränslen till att drivas med batterier, byggda med metaller från Europa och Sverige är bra för klimatet.

Satellitbild över området norr om Väne-Ryr. Ryrsjön nere till vänster. Gundlebosjön är den avlånga sjön.
Satellitbild över området norr om Väne-Ryr. Ryrsjön nere till vänster. Gundlebosjön är den avlånga sjön. Bild: Google Earth

Det är inte bara i norra Sverige som det finns intressanta mineralfyndigheter. På 1800-talet fanns gruvor hela Sverige. LKAB konstaterade att det finns litium i närheten av Väne-Ryr på 1980-talet, men då var efterfrågan inte så stor. Gamla historiska fyndigheter kan nu återigen bli intressanta. Kuniko letar efter mineralfyndigheter i Skuterud i Norge där det under 1800-talet fanns en stor koboltgruva.

För att trygga Europas framtid både ekonomiskt och säkerhetspolitiskt är det nödvändigt att fler metallfyndigheter utnyttjas inom Europa. Då fordonen övergår till batteridrift kommer metallerna att bli den nya oljan. Efterfrågan på litium och andra metaller kommer att öka. Därför får vi alla räkna med att nya gruvprojekt kan och bör bli verklighet i Sverige – även i Väne-Ryr.

I dag är området oexploaterat. Men om historien hade varit annorlunda kunde hela området ha varit genomkorsat av en stor trafikkanal mellan Vänersborg och Uddevalla. Sådana planer fanns för hundra år sedan. För omkring 30 år sedan var breda politiska majoriteter i Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan överens om att bygga en ny stor regional flygplats norr om Väne-Ryr, i Skogaryd. Den skulle också kunnat vara verklighet om inte den store nej-sägaren Rune Lanestrand kom emellan och bildade partiet Folkviljan i Vänersborg.

ANNONS

Visst skulle en ny gruva i skogarna mellan Vänersborg och Uddevalla vara negativa för markägare, växtlivet och djurlivet i området. Skogs- och naturområden kommer med nödvändighet att gå förlorade. Men en ny gruva som måste följa svenska miljöregler är oändligt mycket bättre än att våra bilbatterier innehåller metaller som är framställda under miserabla ekologiska och sociala förhållanden i Afrika. Dessutom skapar projektet ett stort antal jobb i området. Därför bör vi vara beredda på att det kan bli en gruva i Väne-Ryr. Ja, till och med hoppas på att det kan bli så.

LÄS MER:Australiskt gruvbolag vill leta attraktiva metaller i Väne-Ryr

LÄS MER:Lokala småpåvar hindrar nödvändiga gruvor

ANNONS