STOCKHOLM 20121219EU-kommissionen kräver att snus som innehåller smaktillsatser och som minskar tobakssmaken ska förbjudas. Det föreslår EU:s hälsokommissionär Toino Borg som på onsdagen lade fram det nya tobaksdirektivet i Bryssel.Anders Wiklund / SCANPIX / kod 10040
STOCKHOLM 20121219EU-kommissionen kräver att snus som innehåller smaktillsatser och som minskar tobakssmaken ska förbjudas. Det föreslår EU:s hälsokommissionär Toino Borg som på onsdagen lade fram det nya tobaksdirektivet i Bryssel.Anders Wiklund / SCANPIX / kod 10040 Bild: ANDERS WIKLUND / TT

Därför måste exportförbudet för snus hävas

Sverige borde stå bakom snuset i Europa.

ANNONS
|

Varför får det svenska snuset inte säljas i EU? När EU-domstolen 2004 prövade exportförbudet, på svenska tobaksjätten Swedish Match initiativ, upprätthölls det med motiveringen att snuset skulle utgöra en ny produkt på EU:s inre marknad. Att introducera nya tobaksprodukter skulle inte vara tillåtet.

Men efter implementeringen av tobaksproduktdirektivet 2014 tillåts exempelvis e-cigaretter i unionen. Förra året krävde därför Swedish Match ännu en gång att exportförbudet hävs – och återigen blev det nej. Fast denna gång eftersom domstolen ansåg att frågan borde avgöras av politiker.

Det är förstås lite märkligt att domstolen hänvisar till juridik, ända tills juridiken inte längre kan motivera ett förbud, men det må så vara. Nu finns svart på vitt att snusförbudet i EU är en fråga för lagstiftarna.

ANNONS

Därmed bör snuset bli en valfråga i Europaparlamentsvalet. Exporterade dosor kan nämligen göra stor skillnad för folkhälsan i ett Europa som fortfarande bolmar cigaretter i hög utsträckning. Siffror från världshälsoorganisationen WHO visar att den tobaksrelaterade dödligheten bland män är tre gånger så hög i övriga Europa som i Sverige – 467 personer per 100 000, att jämföra med 152 här hemma. Enligt Snuskommissionen, ledd av läkaren Anders Milton, hade 355 000 liv räddats varje år om övriga EU konsumerat tobak på samma sätt som i Sverige. Det är nästan i paritet med hur många som dör av luftföroreningar varje år, något som lett till skarpa förslag om dieselförbud och miljözoner.

EU-domstolen skrev i sitt senaste beslut att det är osäkert om snus fungerar som avvänjning från rökning. Men det är ingen slump att bara sju procent av svenskarna röker, jämfört med 26 procent av européerna, och mer än en tredjedel i länder som Frankrike och Grekland (EU-barometern 458). Samma undersökning slår dessutom fast att dubbelt så många svenskar i genomsnitt slutat röka, jämfört med i andra EU-länder.

Sverige borde stå bakom snuset i Europa. Men när regeringen hade chansen att yttra sig i målet 2018 valde man motsatsen. I Europaparlamentet är det i princip bara Christofer Fjellner (M) som engagerat sig i frågan. Det rimliga vore att alla svenska politiker engagerade sig och röstade för ett hävt exportförbud. Svenskt snus kan rädda liv.

ANNONS

ANNONS