Därför måste regionen hushålla med personalen - inte med pengarna

Ekonomin är inte det stora problemet för regionen de närmaste åren