Missbruk. Hälften av de med ett skadligt bruk av droger lider av så kallad samsjuklighet, och har alltså minst ytterligare ett psykiatriskt tillstånd.
Missbruk. Hälften av de med ett skadligt bruk av droger lider av så kallad samsjuklighet, och har alltså minst ytterligare ett psykiatriskt tillstånd. Bild: Måns Langhjelm

Mimmie Björnsdotter Grönkvist: Därför måste regionerna ta över hela missbruksvården

För snart fem år sedan uppmärksammades ett fall där en kvinna med missbruk och svåra psykiska problem hamnade mellan stolarna i vården. Nu finns en utredning på regeringens bord, med förslag som ska förbättra vården för de som lider av samsjuklighet.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Sanne medverkade i Uppdrag Granskning år 2018. Då var hon 29 år gammal, med svår anorexi och ångestproblematik samt drogberoende. Trots det fick hon ingen adekvat hjälp, utan skickades fram och tillbaka i vårdsystemet. Ingen instans ville ta ansvar, och fallet visade sig vara långt ifrån unikt.

Anledningen att individer som Sanne riskerar att hamna i en vårdkarusell utan slut är uppdelningen mellan psykiatrisk vård och missbruksvård. Psykiatrin vägrar ofta behandla patienten med hänvisning till det pågående missbruket, och missbruksvården kan inte hjälpa hjälpa individer med komplexa psykiatriska problem bortom beroendet. Resultatet blir att patienterna bollas fram och tillbaka innan de slutligen skrivs ut utan att ha fått tillräcklig hjälp.

ANNONS

Därför var Samsjuklighetsutredningens slutbetänkande som lämnades över till regeringen 31/1 välkommet. Det var granskningen av Sannes fall – som även ledde till att många anhöriga reagerade och krävde förändring – som fick en enig riksdag att kräva en utredning av hur de som lider av både psykisk sjukdom och missbruk kan få hjälp.

Svaret från utredningen är att regionerna bör ta över ansvaret för missbruksvården. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver ansvariga för utredningen att det skulle möjliggöra en sammanhållen vård, oavsett vilka olika behandlingsmetoder som används. Dessutom kan det få ett stopp på att patienter bollas mellan kommun och region utan att någondera tar ansvar.

En avsevärd förbättring för individer som riskerar att duka under

Dagens ordning – där missbruksvården ses som en del av kommunernas sociala arbete istället för faktiskt medicinsk vård – är högst märklig. Det skapar en situation där människor utan medicinsk kompetens görs ansvariga för individer med ofta komplexa medicinska behov. Samsjuklighet är dessutom inte ovanligt, enligt utredningen har hälften av de med ett skadligt bruk minst ett annat psykiatriskt tillstånd. Att vården inte är bättre anpassad för deras behov får förödande konsekvenser, i form av mänskligt lidande och i värsta fall död. I sammanhanget är det värt att påminna om att Sverige har en oroväckande hög narkotikadödlighet.

ANNONS

Utredningen föreslår vidare att vården för missbruk ska samordnas med vården för andra psykiatriska tillstånd. Eftersom det i regel är svårt att avgöra vad som är hönan eller ägget, då missbruk ofta är ett sätt att självmedicinera för att mildra lidandet, men också riskerar att förvärra måendet behöver de tacklas tillsammans. Dessutom föreslås att regioner och kommuner tillsammans ska ansvara för att samordna vårdinsatser och stödverksamhet, för även om själva vårdbiten inte bör vara kommunens ansvar har individerna det gäller i regel även ett stort behov av andra former av stödinsatser. Slutligen föreslår utredningen att LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) ska slopas helt.

"Vem kan rädda Sanne?" Frågade Uppdrag Granskning för närmare fem år sedan. Nu finns slutligen ett slags svar. På regeringens bord ligger ett flertal förslag som skulle innebära en avsevärd förbättring för individer som riskerar att duka under på grund av kombinationen missbruk och skadat psyke. För deras skull, måtte förslagen bli verklighet.

ANNONS