Därför måste Skolinspektionen stärkas

Max Eskilsson: Dags att publicera rankinglistor på skolor

ANNONS

I ett system med valfrihet i skolan måste du som förälder kunna vara säker på att ditt barn får en bra skolgång – oavsett vilken skola du väljer.

Skälet är som Johan Olsson och Karin Rebas, skolpolitiska experter på Svenskt Näringsliv, skriver i en debattartikel enkelt: “En skolgång går inte i repris.” (Dagens Samhälle 28/1) Eftersom nio år av grundskola inte går att reklamera måste det ställas både tuffa krav på de som driver skolor och finnas en tydlig och transparent uppföljning av hur skolorna, oavsett om de drivs av kommuner eller företag, klarar av sitt uppdrag. Det gör Skolinspektionens roll avgörande.

ANNONS

I rapporten “Granska för att förbättra” analyserar Svenskt Näringsliv Skolinspektionens arbetsformer, men gör även jämförelser med andra länder. Slutsatsen är att myndigheten fungerar väl men man lägger också fram förslag på hur myndigheten kan utvecklas. Framför allt är två punkter är angelägna.

För det första borde Skolinspektionen tydligare redovisa vad man kommer fram till i sina granskningar. Mycket information är offentlig. Däremot saknar utomstående möjlighet att lättöverskådligt jämföra skolors resultat med varandra. Som tas upp i rapporten används dock sådan statistik i andra länder: “England och Holland har en modell där de sätter betyg eller rangordnar skolorna, och skolornas resultat publiceras också externt”. Här borde Sverige inspireras: Om man ska kunna fatta upplysta val som förälder och konkurrensen mellan skolor ska fungera kvalitetshöjande krävs transparens och enkelhet.

För det andra behöver Skolinspektionen även väga in lärare och skolledares perspektiv i sitt arbete. Det betyder inte att lägre krav ska ställas eller att myndigheten ska ha överseende med slarv. Men redan idag talar många i skolans värld om en betydande administrativ börda. Därför finns det skäl att hitta effektivare sätt att samla in de underlag som behövs. Det kan som rapportförfattarna påpekar handla om att utnyttja digitaliseringen och skapa system som automatiskt hämtar in information som skolorna redan idag dokumenterar.

ANNONS

Valfriheten i skolan förtjänar att värnas, och kan bidra till att både pedagogisk mångfald och minskad segregation. Men att missförhållanden förekommer, i både kommunala och fristående skolor, är ett faktum. En välfungerande skolinspektion är därmed grunden för valfriheten i skolan.