Efter pandemin är det dags för nordiska regeringar att diskutera hur pandemier kan kontrolleras utan stängda gränser.
Efter pandemin är det dags för nordiska regeringar att diskutera hur pandemier kan kontrolleras utan stängda gränser.

Därför vann norska regeringen över sommarstugeägarna

Norska lagmannsrettens dom visar hur stora inskränkningar kan göras av människors frihet.

ANNONS

Var går gränsen för statens makt under medborgarna under en livsfarlig pandemi? Den frågan har ständigt dykt upp i svensk och internationell debatt sedan förra våren. Stater har gjort kraftiga inskränkningar i rörelsefrihet, näringsfrihet och mötesfrihet för att skydda medborgarna mot smittan. I Sverige har flera forskare menat att regeringen har gjort för lite och för sent. Å andra sidan har vi sett jättedemonstrationer mot frihetsinskränkningarna i Tyskland och även i Sverige.

I Norge har den politiska uppslutningen kring den norska regeringens åtgärder varit stor. Även i opinionen har det varit tydligt att regeringen har fått stort stöd. Visst, ungdomar har festat och det har varit utbrott av covid 19 även i Norge, men kontrasten mot Sverige har varit stor.

ANNONS

Några som har reagerat extra hårt mot norska restriktioner har varit norska ägare av fritidshus. Eftersom Norge har tillämpat karantänsregler och obligatoriskt karantänshotell har varje vistelse i Sverige fått ”betalas” med många karantänsdagar. I praktiken är det mycket få som har kunnat betala det priset. De har drivit en rättsprocess mot norska staten för att slippa de hårda karantänsreglerna och i måndags kom avgörandet från Borgarting lagmannsrett (motsvarigheten till hovrätten). Domen blev en solklar seger för den norska regeringen.

I första instans hade sommarstugeägarna segrat, åtminstone på en viktig principiell punkt. Oslo tingsrett menade att just kulturen att ”dra på hytte” är oerhört viktig för norrmännen, ett närmast kulturellt argument. Eftersom inskränkningen är så stor, måste också regeringen förklara bättre varför reserestriktionerna är nödvändiga.

För att göra en lång och juridiskt snårig historia kort, menar lagmannsretten att det är just detta som norska regeringen nu har gjort. I domstolsförhandlingarna skickade norska staten bland andra den högst ansvarige, hälsominister Bent Høie, för att argumentera för norska statens räkning.

Oslo 20210602. Helse- og omsorgsminister Bent Høie på pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.Foto: Gorm Kallestad / NTB
Oslo 20210602. Helse- og omsorgsminister Bent Høie på pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.Foto: Gorm Kallestad / NTB Bild: Gorm Kallestad

Visst, norska staten ingriper i vilken utsträckning rörelsefriheten och rätten till egendom kan utnyttjas. Men lagmannsretten påpekar också att regeringen har andra ansvar, som att skydda människors liv och hälsa. Karantänen är en konsekvens av att man utnyttjar rörelsefriheten – som man fortfarande har – att åka till sommarstugan.

ANNONS

Till NRK (7 juni) säger Patrik Knutsson, som äger en liten gård i Värmland, att den lättnad som sommarstugeägarna har fått för att kunna åka över dagen för att se till sitt hus, enbart har kunnat utnyttjas av de som bor väldigt nära gränsen. Därför har han och några andra fastighetsägare drivit saken mot norska staten i domstol och begärt ytterligare undantag för de som äger fastighet i Sverige. Domstolen anser dock att den inte kan fälla ett avgörande enbart för några som äger fastigheter i just Sverige. Norge gränsar ju också till Finland. Dessutom menar domstolen att en speciallagstiftning för ett antal tusen familjer skulle skapa en bild av att det inte är så farligt att korsa gränsen.

Tvärtom menar lagmannsretten att regeringen och Norges Folkhelseinstitutt har helt rätt i sin argumentation att importsmitta måste stoppas: ”På denne bakgrunn er ikke lagmannsretten i tvil om at den generelle hovedregelen om karanteneplikt for personer som kommer fra områder med høyt smittetrykk, som utgangspunkt, er en egnet, hensiktsmessig og legitim regel for sikre liv, helse og økonomi.”

Nu blir båda domarna mest av principiellt intresse. När tingsrättsdomen föll hade Sverige ett inreseförbud. Nu när lagmannsretten har fällt sin dom har norska regeringen aviserat att karantänskravet kommer att slopas för fullvaccinerade under sommaren. Friheten kommer alltså åter.

ANNONS

Det är dock värt att notera hur stora inskränkningar en demokratisk stat kan göra i människors frihet. De flesta norska sommarstugeägarna blev faktiskt förhindrade att se efter och uppehålla sig i sina hus, även om friheten under stora delar av pandemin fanns på papperet. Alla regeringar i Norden har en hel del att diskutera i framtiden om hur människors rättigheter och rörelsefrihet kan säkras, samtidigt som man bekämpar en pandemi. Nedstängda gränser har visat sig vara ett skyddsmedel med stora kostnader och negativa konsekvenser. Bättre system måste kunna ordnas.