Föredraget färdsätt. Bilen behövs även i framtiden och det har de unga förstått.
Föredraget färdsätt. Bilen behövs även i framtiden och det har de unga förstått. Bild: Anders Wiklund/TT

Malin Lernfelt: Därför vill ungdomar fortfarande ta körkort

Det går att värna klimatet samtidigt som man äger och kör bil. Det har dagens unga förstått.

ANNONS
|

Länge har det hetat att unga människor inte är intresserade av bilar och föredrar cykel eller kollektivtrafik. När de måste kan de eventuellt tänka sig taxi, Uber eller delningstjänster. Miljörörelsen vill också gärna framhålla att personbilstrafiken hör det förgångna till, och att vi nått “peak car”.

Det stämmer inte. I alla fall inte längre. Under en period, när den så kallade millenniegenerationen, födda på 80- och 90-talet, tog steget in i vuxenlivet sjönk antalet unga som tog körkort och undersökningar visade att många undvek att köra bil. Men det gällde framförallt ungdomar i storstadsområden, vilka precis som äldre människor i innerstäder med korta avstånd och dyr parkering, i hög grad valt bort bilen.

ANNONS

När Generation Z, födda 1997-2012, nu börjar bli myndiga visar trenden i stället tydligt att intresset för att köra och äga bil blir allt större. Enligt Transportstyrelsens statistik har antalet 18-19-åringar som tar körkort ökat med över 60 procent sedan millennieskiftet. Även bilintresset växer bland unga, enligt en rapport som NTF tagit fram i samarbete med Ungdomsbarometern.

Omsvängningen beror troligtvis på flera saker. Som att elbilar på senare år på allvar blivit ett alternativ och bilen därför inte längre är lika starkt förknippad med utsläpp och fossila bränslen. För generation Z, som i normalfallet känner starkt för frågor som hållbarhet och klimatnytta, finns det därför inte samma konflikt mellan att köra bil och värna om miljön som hos äldre generationer.

Plötsligt hade vanliga människor råd att åka på semester och kunde ta sig dit de ville

Ett annat skäl är att urbaniseringen har avstannat. Storstäderna växer långsamt, i vissa fall inte alls, och den befolkningsökning som sker kommer från invandring och barnafödande. Allt fler människor väljer att bo kvar eller flytta ut till mindre städer eller till landsbygden. En mätning som Fastighetsbyrån lät Kantar/Sifo göra visar att många unga vuxna ratar Stockholm, Göteborg och Malmö och hellre vill bo i mindre städer eller på landet. Då behövs bilen. Inte för att ligga i långa pendelköer, tack vare digitaliseringen och omställningen av arbetslivet är det inte längre lika nödvändigt att resa till och från ett kontor varje dag, men för att få ihop vardagen där ingen kollektivtrafik finns att tillgå. För de som arbetar inom olika hantverksyrken eller bygger och renoverar sitt eget hus är möjligheten att flexibelt kunna transportera verktyg och material också en förutsättning.

ANNONS

Samhället förändras och vi måste förändras med det. Bilen symboliserade när den blev allmängods i mitten av förra seklet frihet och välstånd. Plötsligt hade vanliga människor råd att åka på semester och kunde ta sig dit de ville. Sedan vände det, de senaste tio-tjugo åren har bilen och bilägandet fått mycket stryk. Det har hetat att bilar luktar illa, tar plats och smutsar ned. Vilket i viss mån varit sant. Men nu är vi på väg in i en ny tid. En tid där bilar går på el eller andra icke fossila bränslen och där det finns en genuin önskan hos människor att inte tränga ihop sig i storstäderna. Där bilen är en förutsättning för att hela landet ska leva.

Låt därför Generation Z visa vägen mot framtiden och få oss att förstå att livet kan levas hållbart, även med ett körkort.

ANNONS