Vilka ska sitta i Europaparlamentet? Du avgör.
Vilka ska sitta i Europaparlamentet? Du avgör. Bild: Andrea Adriani

Stefan Edman: Demokrati och klimat – lätt att rösta rätt i EU-valet!

Rösta inte på partier som vill skrota EU:s framgångsrika klimatpolitik.

ANNONS

KRÖNIKA • Kampen för klimatet och demokratin är frågor som rankas högt av svenska folket inför valet till EU-parlamentet 9 juni. Och 68 procent av oss tycker det är viktigt att Sverige är med i EU. En högre siffra än på länge troligen för att vi inser att de stora ödesfrågorna bara kan lösas tillsammans i en bred allians över nationsgränserna. Kanske kommer hotet från Putins mördarregim också att öka det annars ganska låga valdeltagandet.

För den som tycker att klimatet är viktigast är valet enkelt. Oavsett hur man annars kanske brukar rösta bör det bli en röst på Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller Centern. De representerar i EU-parlamentet de grupper som drivit fram EU:s nuvarande klimatpolitik, den hittills mest framsynta i världen enligt alla experter. Tack vare den har EU och medlemsländerna gemensamt minskat sina klimatutsläpp med 30 procent sedan 1990.

ANNONS

Fit for 55 med fyra styrmedel

Ambitionen är att gå vidare så att EU kan minska med 55 procent till 2030. Målet, ”Fit for 55” kommer med all sannolikhet att lyckas tack vare fyra starka styrmedel:

• Skärpt så kallad utsläppshandel för stora företag, energianläggningar, flyg och sjöfart. Från 2027 ska alla företag, bilismen och jordbruket också vara med i detta. Ett mycket effektivt och obyråkratiskt sätt att minska utsläppen som också är ekonomiskt lönsamt

• Nationella EU-mål för alla medlemsländer. Sverige måste exempelvis minska sina utsläpp med 63 procent till 2030, jämfört med utsläppsnivån 1990. Om vi inte klarar det ställs vi inför EU-domstolen

• Klimattullar på varor som exporteras hit från länder utanför EU

• Inlagring av luftens kol i växande skog och träprodukter

Sverigedemokraterna vill skrota klimatpolitiken

Sverigedemokraterna och deras partigrupp i EU-parlamentet, ECR, vill skrota hela denna klimatpolitik, trots att den är så framgångsrik och trots att den har stöd av det europeiska näringslivet. Orsak: Den är för dyr för oss medborgare! En lömsk analys eftersom klimatkrisen redan kostar stora pengar, belopp som snabbt växer om vi inte satsar på att hejda utsläppen. Samtidigt som det ju är A och O att EU får till en mekanism så att bördorna bärs mer rättvist än nu.

ANNONS

EU har också under mandatperioden drivit frågan om att restaurera förstörda ekosystem, en process som dock bland annat Sveriges nuvarande regering satte stopp för i höstas (på initiativ av landsbygdsminister Peter Kullgren, KD).

Fiskepolitiken en skamfläck

EU:s fiskeripolitik har i alla år varit en skamfläck. Men i augusti kom det historiska beskedet: EU-kommissionen föreslog tillfälligt stopp för strömmingfisket i Östersjön, för att på sikt stärka både strömmingbestånden och yrkesfisket. Men fiskeministrarna, däribland svenske Kullgren, satte i sin tur stopp för ett sådant beslut och nu tillåts fortsatt fiske, med lägre kvoter dock.

Det är viktigt för demokratins fortbestånd i Europa att vi alla röstar i EU-parlamentsvalet 9 juni. Och för dem som vill att EU ska stärka sin redan framgångsrika klimatpolitik är valet enkelt.

ANNONS