Tankvärt. Diesel har fått ett dåligt rykte, men har fortfarande en roll att spela.
Tankvärt. Diesel har fått ett dåligt rykte, men har fortfarande en roll att spela.

Den tyska dieseln visar vägen

Joakim Broman: Den moderna dieselmotorn är helt enkelt ett bra verktyg mot klimatförändringarna.

ANNONS

Kan Angela Merkel rädda dieseln? I tider av stigande oro för klimathotet kan det verka som ett opåkallat projekt. Dagens industri rapporterade häromdagen (5/10) att försäljningen av dieselbilar i Sverige nästan halverats de senaste tre åren. Men elbilarnas framväxt till trots tyder mycket på att dieselbilen fortfarande har en roll att spela, i väntan på att de helt fossilfria alternativen ska bli fullgoda alternativ.

Skälet till det är just klimatet. En dieselmotor har högre verkningsgrad än en bensinmotor och kan därför producera samma effekt med lägre utsläpp. Blandar man dessutom i 50 procent biobränsle kan koldioxidutsläppen från en dieselbil vara en fjärdedel av utsläppen från en motsvarande bensinmotor. Den senaste generationens motorer har inte heller problem med utsläpp av kväveoxider, som försämrar luftkvaliteten och som fått både tyska och svenska städer att ropa på dieselförbud. (I Sverige finns möjligheten att från år 2020 införa så kallade miljözoner.)

ANNONS

Den moderna dieselmotorn är helt enkelt ett bra verktyg mot klimatförändringarna. Det är därför Tyskland efter Volkswagen-skandalen, och den mindre uppmärksammade men liknande Daimler-skandalen i somras, nu gör ett försök att rädda dieselns rykte och försäljningssiffror. I veckan presenterade den tyska regeringen en uppgörelse som innebär att tyska dieselägare får välja mellan en skattesubvention på runt 5000 euro för att byta in sin bil mot en ny, eller att få motorn uppgraderad på tillverkarens bekostnad.

Det kan jämföras med den svenska modellen, där nya dieselbilar straffbeskattas i och med det nya bonus-malus-systemet, trots sina lägre utsläpp, och där ägare till äldre dieselbilar bara kan drömma om att bli kompenserade för det sänkta andrahandsvärde som blir följden om miljözoner införs. Detta trots att köp av dieselbilar uppmuntrades med en miljöbilspremie för bara några år sedan.

Skattesubventioner för att ställa om fordonsflottan är överlag tveksam klimatpolitik. Kanske kan de senaste årens tvära kast inom politiken motivera ett undantag. Men då kan man åtminstone ställa kravet att Sverige ska lära av Tyskland. Det är de smutsigaste bilarna som måste stå i fokus – och den som köpt bil i god tro bör inte få ta hela smällen när politiker byter fot.

ANNONS

Framför allt är det utsläppen som borde spela roll i omställningen. Dieseln bör räddas, inte skattas bort.