Annika Westh: Det är bankerna som sitter på makten

När varken företag eller privatpersoner vill stöta sig med sin bank, väljer många att tiga.