Äldreomsorg. Underlätta för privata aktörer i äldreomsorgen, för att säkra en trygg ålderdom för fyrtiotalisterna och kommande generationer.

Mimmie Björnsdotter Grönkvist:

ANNONS