Det lönade sig inte att fly rättvisan

Karl af Geijerstam: En moders kamp har till slut lett till en fällande dom