Karl af Geijerstam: Domen är en upprättelse för brottsoffren

Sexförbrytare ska inte kunna ta kontakt med minderåriga flickor på HVB-hem. Att begränsa mobilanvändningen är också att skydda ungdomarna.