Dumhet och okunskap går inte att lagstifta bort

Vill man få människor att ta till sig fakta är öppenhet, forskning, samtal och utbildning den enda framkomliga vägen.

ANNONS

Om regeringen får som den vill ska det bli straffbart att förneka Förintelsen. Det meddelade justitieminister Morgan Johansson (S) häromdagen.

I en intervju med Sveriges Radio (14/4) säger Johansson att "Förintelsen är världshistoriens största brott mot mänskligheten, det får inte glömmas. De som försöker få världen att glömma och blanda bort korten, de måste stå till svars för det". Regeringen ska nu tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska se över möjligheterna att lagstifta i frågan.

Att Förintelsen de facto är ett av de allra allvarligaste och vidrigaste brotten mot mänskligheten är sant. Likaså att det som skedde aldrig får glömmas bort och att varje människa som förnekar Förintelsen bör ställas till svars.

ANNONS

Att detta bör ske i domstol är däremot inte alls lika självklart. Tvärtemot vore en sådan lagstiftning att ge sig in på en oerhört tunn is. För det är inte, och ska aldrig vara, politikers uppgift att lagstifta om vad människor får tycka och tänka och vilka åsikter om förflutna skeenden de får uttrycka.

Den som förnekar Förintelsen är med all önskvärd tydlighet en okunnig dumskalle. Men det är inte genom att hota med böter eller fängelse man får vederbörande att lyssna, förstå och ändra åsikt.

Sverige är dessutom ett land där yttrande- och åsiktsfrihet under lång tid varit grundlagsfäst. Att denna frihet även gäller den som helt uppenbart har fel eller uttrycker åsikter som enligt majoriteten är otrevliga och obehagliga är själva grundstommen i ett öppet samhälle.

En av de första saker som sker när en totalitär regim tar över styret i ett land är i princip undantagslöst att man stiftar lagar som dikterar vad människor får yttra och vad som är rätt och fel syn på historien.

Öppnar Socialdemokraterna den dörren kan man också ställa frågan vad som är nästa steg. Bör regeringen i så fall inte också förbjuda förnekelsen av andra folkmord och brott mot mänskligheten som i större utsträckning än Förintelsen riskerar att fall i glömska? Samtidigt har den socialdemokratiska regeringen inte ens erkänt folkmordet på kristna minoriteter som armenier, assyrier och syrianer i det Osmanska riket. Borde inte det också vara olagligt?

ANNONS

Lägg till kommunismens brott mot mänskligheten, som S långvariga stöttepelare Vänsterpartiet haft svårt att ta till sig, och listan kan göras hur lång som helst.

Skulle det bli kriminellt att ifrågasätta Förintelsen och politiker tar sig rätten att besluta om vilken information människor har rätt att ta del av är risken stor att Förintelseförnekare blir martyrer i sin egen krets. I vissa av de länder som infört den typ av lagstiftning som S föreslår har det också visat sig att det är vad som skett.

Dessutom kan den öppna debatten, där det finns möjlighet att just ställa dem till svars, visa på fakta och få människor som lyssnar att inse vad som är sant, tystna. Cirklarna sluts och i bubblorna växer hat och extremism utan att det finns möjlighet för andra att nå in. Det är inget att eftersträva.

Till och med Socialdemokraterna borde förstå att det inte går att lagstifta bort dumhet och okunskap. Vill man få människor att ta till sig fakta är öppenhet, forskning, samtal och utbildning den enda framkomliga vägen. På den bör Sverige stanna.

ANNONS