STRASBOURG 20040719EU-parlamentet i Strasbourg, exteriör och flaggor.Foto: Fredrik Persson Kod 75906COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN
Efter flera års diskussion har EU beslutat om en ny asylmyndighet. Bild: 75906

Efterlängtad enighet om EU:s migrationspolitik

Förslaget visar att EU-länder fortfarande kan samarbeta inom polariserade politikområden och att det sker framsteg.

ANNONS

När flyktingkrisen kulminerade i Europa under hösten 2015 var det många som höjde rösten om att EU behövde ta ett större gemensamt ansvar för migrationspolitiken. När de 27 medlemsländerna ska förhandla i en omdebatterad fråga är det inte ovanligt att det dröjer innan alla känner sig nöjda, och så även i det här fallet. Efter snart sex år av diskussioner har Europaparlamentet fattat ett beslut om att införa en ny myndighet för att lättare hantera asylansökningar gemensamt. Medlemsländernas förhandlingar i migrationsfrågan börjar ge resultat och visar att det fortfarande går att göra framsteg även på detta minerade område.

ANNONS

Förslaget började utformas för drygt fem år sedan, men då som en del av ett större migrationspaket. De mest optimistiska förespråkarna menade på att reformerna skulle ligga till grund för det första multinationella asylsystemet i världen. Ganska snart stod det dock klart att länderna stod alldeles för långt ifrån varandra i migrationsfrågan för att kunna enas om ett så omfattande reformpaket. Länder som Grekland och Italien krävde ett betydligt större fokus på omfördelning av asylsökande, samtidigt som Polen och Ungern upprepade gånger brutit mot EU-rätten genom att vägra ta emot kvotflyktingar.

Därmed fastnade reformförslagen i ett dödläge. Fram tills nu. För att komma vidare med förhandlingarna valde Europeiska kommissionen att bryta loss förslaget, om att omvandla den tidigare myndigheten Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) till en ny asylmyndighet, European Union Agency of Asylum (EUAA), och ge denna ett större mandat. Den tidigare myndigheten EASO har främst arbetat med att kartlägga god praxis och informera medlemsländerna om detta. Nu kommer den istället att bistå de länder där trycket är som störst med att bland annat ansvara för att verifiera de asylsökandes bakgrund, bistå med tolkar och utbyte av information. De ska även säkerställa att flyktingar får tillgång till en rättssäker asylprocess oavsett vilket EU-land de kommer till och vid vilken tidpunkt. Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, har uttryckt en förhoppning om att det här ska göra asylprocesserna inom EU snabbare och mer enhetliga.

ANNONS

Efter fem års förhandlingar har ett dödläge äntligen brutits. Lagstiftningen är fortfarande långt ifrån den ursprungliga visionen, ett multinationellt asylsystem, och i nuläget är det osannolikt att detta någonsin kommer ske. Stora problem kvarstår i unionens sätt att hantera migrations- och gränsfrågor. Men förslaget visar att EU-länder fortfarande kan samarbeta inom polariserade politikområden och att det sker framsteg. När ett förslag väl brutits ur det större migrationspaketet öppnar det även upp för att förhandla på samma sätt om andra förslag. Det här kan vara början på en höst av välbehövliga reformer och samarbeten.